Misyon

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) öncelikle üniversite eğitim ve yönetim sistemlerini dijital ortama taşımak için yenilikçi bilgisayar sistemleri ve yazılımları geliştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda:

  • Yönetim süreçlerini bilgisayar ortamına aktararak verimliliği arttırmak,
  • Bilgiyi yöneterek üniversite yönetimini kolaylaştırmak ve şeffaflaştırmak,
  • Dijital çözümler üreterek kaynak tüketimini en aza indirmek,
  • İnsanların yaptığı işlemlerden kaynaklanan hataları en aza indirmek,
  • Tüm süreçlerin hızlı ve doğru sonuçlanmasını sağlamak üzere analizler yapar, çözüm projeleri üretir ve işletir.

Bunun dışında, endüstriyel ve ticari kurumlardan gelen problemlere de üniversitede üretilen bilimsel yaklaşımları kullanarak yenilikçi çözümler üretmek üzere proje çalışmaları yürütür. Bu proje çalışmalarının bazıları TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilir.